www.otsm.idx.gr - Οι Τράπεζες Στο Μικροσκόπιο

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝΙΣΜΟΣ

·         Αρνούνται τη χορήγηση στοιχείων δανείων

·         Καταιγισμός ερωτήσεων στη Βουλή

·         Εκθετος ο κ. Θ. Καρατζάς

 

Διαστάσεις γενικής σύραξης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών έχει πάρει η εμμονή των πρώτων στην παράνομη άρνηση παροχής των στοιχείων των δανείων, όπως αυτά προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία για την διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές. Αντ' αυτών, η τράπεζες δίνουν σκόπιμα ελλιπή στοιχεία που δεν επιτρέπουν οποιοδήποτε έλεγχο των λογαριασμών ενώ παρεμποδίζουν την άμυνα των δανειοληπτών στα δικαστήρια απέναντι στις επελάσεις των τραπεζών για τις γνωστές "αναγκαστικές εκτελέσεις".

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Δημοσιοποιήσαμε πρόσφατα τη διαμαρτυρία βιοτέχνη τον οποίο η Εθνική Τράπεζα στον Πειραιά τίμησε με διαταγή πληρωμής και παράλληλη άρνηση παροχής όλων των στοιχείων του δανείου του, παρά τις διαμαρτυρίες του που έφτασαν τόσο στον Διοικητή κ. Θ. Καρατζά όσο και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την οποία ο κ. Καρατζάς είχε προσωπικά διαβεβαιώσει στις 10 Ιουλίου 2001 ότι "έχει δώσει εντολές να χορηγούνται τα στοιχεία". Οι δεσμεύσεις του κ. Καρατζά, όμως, δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα στη πράξη όπου οι τράπεζες επιμένουν να συμπεριφέρονται σαν να έχουν να κρύψουν κάτι... Για να λυθεί επι τέλους αυτό το τραπεζομυστήριο, οι φορείς των δανειοληπτών έχουν δώσει οδηγίες να ζητούν απο τους βουλευτές τους να καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή για κάθε ανικανοποίητο αίτημα για να απαντήσει ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου που, μαζί με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, διόρισε στο τιμόνι της Εθνικής και κατ' επέκταση της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών τον εντιμότατο κ. Καρατζά, αυτόν το βράχο της ηθικής, τον υπέρμαχο της τραπεζικής νομιμότητας, τον αρχάγγελο της διαφάνειας και τον "Μουλά" της τραπεζικής δεοντολογίας.  Για να μάθουμε ποιοί είναι αυτοί που κάνουν τα αντίθετα απο τις ρητές οδηγίες που τους έχει δώσει ο κ. Καρατζάς. Και αν τυχόν ο ίδιος παραπλάνησε τη Βουλή, να τον στείλουν σπίτι του, στην Εκάλη. 

ΕΚΡΗΞΗ ΟΡΓΗΣ

Ο δανειολήπτης με το πρόβλημα με την Εθνική Τράπεζα στον Πειραιά έστειλε νέα επιστολή διαμαρτυρίας για την απόπειρα της τράπεζας να του δώσει ελλιπή στοιχεία και να του αποσπάσει υπογραφή σε επιστολή ότι "πήρε ότι ζήτησε". Παραθέτουμε την επιστολή του που κοινοποιήθηκε στον κ. Καρατζά, στην Τράπεζα Ελλάδος, στη Βουλή, στον κ. Γ. Παπαντωνίου και πολλούς άλλους.

 "Σε συνέχεια της επίσκεψής μας στα γραφεία σας για την παραλαβή των στοιχείων των παραπάνω δανείων μετά απο την πρόσκλησή σας γι' αυτό με την επιστολή σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Με αγανάκτηση αλλά όχι με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα προς παράδοση στοιχεία βρέθηκαν με σοβαρές ελείψεις που δεν επιτρέπουν κανένα έλεγχο των λογαριασμών, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Οπως σημειώνεται στην αίτησή μας, τα ζητηθέντα στοιχεία προσδιορίζονται αναλυτικά και επακριβώς και είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές. Την μεθοδευμένη απόκρυψη μέρους των στοιχείων αυτών διαφάνειας των λογαριασμών μας απο το Κατάστημα Πειραιώς Α καταγγείλαμε με την επιστολή μας 4.7.2001, θέματα για τα οποία η Τράπεζά σας σιωπά ενώ ο Διοκητής κ. Θ. Καρατζάς εξακολουθεί να δίνει δημόσια διαβεβαιώσεις ότι "έχει δώσει εντολές να χορηγούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία". Αυτό κατέθεσε στις 10.7.2001 και ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτού, παρουσία του Υφυπουργού ΥΠΕΘΟ κ. Χ. Πάχτα.

 Σημειώναμε στην επιστολή μας της 4.7.2001 προς το Κατάστημα Πειραιώς Α: " Με την ευκαιρία αυτή, σας υπενθυμίζουμε ότι, εκ συστήματος, η ενημέρωσή μας για την διαμόρφωση των δανειακών λογαριασμών από της υπογραφής των συμβάσεων είναι ελλιπής και σας καλούμε να μας χορηγήσετε το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις περι διαφάνειας στις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και της ΠΔΤΕ 1969/91, της Εγκυκλίου 21/1995 ΤΕ και του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ουδέποτε μας ενημερώσατε για την χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, τα εκάστοτε ισχύσαντα ποσοστά επιτοκίων και τυχόν προσαυξήσεων αυτών, της πρακτικής σας ως προς τις τοκοφόρες ημερομηνίες που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση (valeur) ενώ σας δηλώνουμε ότι τυχόν αναγνωρίσεις υπολοίπων έγιναν, ελλείψει των οφειλόμενων στοιχείων διαφάνειας, κάτω απο καθεστώς εξαναγκασμού και, συνεπώς, δεν τις αναγνωρίζουμε."

 Η θέση μας αυτή βασίζεται και στο άρθρο 150 Α.Κ. και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με απόφαση του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία "εάν το ποσό που αναγνωρίζεται ως οφειλόμενο είναι μεγαλύτερο απο το νόμιμο (επειδή περιέχει τόκους από παράνομο ανατοκισμό ή τόκους που έχουν υπολογισθεί με παράνομα αυξημένα επιτόκια) τότε η αναγνώριση είναι άκυρη".

 Σύμφωνα με τις επί τόπου διαπιστώσεις μας, τα στοιχεία που προτίθεστε να μας παραδώσετε παρουσιάζουν τις εξής ελλείψεις σε σύγκριση με εκείνα που ζητήσαμε που είναι και αυτά που προβλέπονται:

·           Αντίγραφα κίνησης όλων των λογαριασμών: Ενώ οι δανειακές συμβάσεις και οι κινήσεις των λογαριασμών χρονολογούνται από το 1990, ήτοι απο ένδεκα χρόνια, μας δίνετε μόνο την κίνηση από 11.7.2000, ημερομηνία της τελευταίας αναγνώρισης οφειλής. Τα επιτόκια που ίσχυσαν από το 1990 αποκρύπτονται επίσης με τον ίδιο τρόπο ενώ για τα μετά την 11.7.2000 δεν γίνεται ανάλυση αυτών.

Επίσης, αποκρύπτονται τελείως :

·           Η χρονική βάση υπολογισμού των τόκων (360 ή 365 ημέρες)

·           Η ονοματολογία των διάφορων λογαριασμών που αναφέρονται μόνο με κωδικούς αριθμούς

·           Τα επιτόκια υπερημερίας των λογαριασμών σε καθυστέρηση

 Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση των τραπεζών για παροχή στοιχείων δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις ή οποιονδήποτε περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν αναγνώρισης οφειλής. Χωρίς τα παραπάνω ουσιώδη στοιχεία, είναι αδύνατος κάθε έλεγχος των λογαριασμών ενώ παραμένει μετέωρη η απορία ποιους λόγους έχετε να μην επιθυμείτε τον έλεγχο των λογαριασμών μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαφάνειας. Για τον λόγο αυτό, ήδη ζητήσαμε τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών και απο την Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τραπέζης Ελλάδος.

 Μετά απο αυτά, σας καλούμε μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2001 να μας παραδώσετε τα πλήρη στοιχεία των λογαριασμών μας που δικαιούμαστε. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας κατά παντός υπευθύνου, όπως ήδη αναφέρεται στην αίτησή μας, συμπεριλαμβανομένου και του Διοικητού σας τον οποίο, η επιμονή σας στην αδιαφάνεια και την παράβαση της νομοθεσίας, αφήνει έκθετο και αυτόν όχι μόνο συναλλακτικά ή ηθικά αλλά και ποινικά.".

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

Και τώρα η αποθέωση του τραπεζικού ταλιμπανισμού.... τα ελλιπή στοιχεία που αρνήθηκε να παραλάβει ο ατυχής δανειολήπτης, τα εμπνευσμένα στελέχη της καλής μας "φίλης" τα έβαλαν σε ένα φάκελο και του τα ταχυδρόμησαν συστημένα... "πάρτα και ξεφορτώσου μας" δηλαδή. Τόσο καλά. Για να τελειώνουμε κάποτε με αυτή την πρωτοφανή αθλιότητα, κάθε δανειολήπτης θα δίνει τα χαρτιά σε βουλευτή της περιοχής του να κάνει ερώτηση και να ζητάει τα κρυμμένα στοιχεία. Θα πέσει βροχή από δεκάδες χιλιάδες τυποποιημένες ερωτήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Για να απαντάει μέρα-νύχτα ο Γιάννος που είναι ο "μελετητής και επιβλέπων μηχανικός" του ανεπανάληπτου αυτού αυθαίρετου οικοδομήματος που επιμένει να αυτοαποκαλείται "τραπεζικό σύστημα" (και το χάλι του Χρηματιστηρίου δικό του θαύμα είναι). Δυστυχώς όμως, τα αμέτρητα θύματα στην ισχυρή Ελλάδα του 2001 δεν τα σώζει πια ούτε θαύμα....

 


Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα        Δάνεια: Αρχική Σελίδα        Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr