www.otsm.idx.gr - Οι Τράπεζες Στο Μικροσκόπιο

Περί πλειστηριασμών ακινήτων...

Διαμερίσματα, μαγαζιά, χωράφια, μηχανήματα, που είχαν μπει ως εγγύηση για χρέη -καμιά φορά μικρότατα- τα οποία τελικά δεν αποπληρώθηκαν, βγαίνουν κάθε βδομάδα στο σφυρί σε εξευτελιστικές τιμές. Εκτιμάται ότι στη δεκαετία του '70 εκπλειστηριάσθηκαν 2.840 ακίνητα, στη δεκαετία του '80 βγήκαν στο σφυρί 31.000 και του '90 πάνω από 250.000. Kαι έπεται θερμή συνέχεια. Σύμφωνα με τον ΟΕΕΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ") κάθε χρόνο τα προγράμματα πλειστηριασμών σε όλη τη χώρα, ανέρχονται στις 20.000 κατά μέσον όρο, με συνολική αξία που κυμαίνεται περίπου στα 500 δις.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων εντείνονται το τελευταίο διάστημα και απασχολούν όλο και περισσότερο τους δανειολήπτες που εν μέσω οικονομικής ύφεσης, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τι όμως είναι και πως διεξάγεται ένας πλειστηριασμός θα μας το δείξει το άρθρο που ακολουθεί.

1. Η διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης ενός ενυπόθηκου ακινήτου, υπέρ Τράπεζας, εταιρίας ή ιδιώτη, αποσκοπεί είτε στην ολική ή μερική ικανοποίηση κάποιας απαίτησης του επισπεύδοντος τον πλειστηριασμό, είτε σαν αποτελεσματικό μέτρο άσκησης πίεσης για το ίδιο φυσικά αποτέλεσμα. Την είσπραξη των ... δανεικών προσαυξημένων δια των τόκων!!

2. Τα ακίνητα που βγαίνουν σε αναγκαστικούς πλειστηριασμούς είναι ιδιοκτησίας των πρωτοφειλετών ή των τριτεγγυητών και οι τιμές πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζονται, σύμφωνα με το νόμο, στο μισό της εκτιμηθείσης αξίας τους, είτε πρόκειται για διαμέρισμα, γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια, μονοκατοικίες, αποθήκες είτε για οικόπεδα. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις όπως το κτήμα 50 στρ. στο Πανόραμα Ηρακλείου, μπροστά στο ΠΕΠΑΓΝΗ που θα βγει στον πλειστηριασμό την Τετάρτη 23-7-03 στην αίθουσα πλειστηριασμών του δήμου Ηρακλείου με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί περίπου στο 1/4 της αντικειμενικής (η οποία ως γνωστό είναι ήδη μικρότερη της πραγματικής). Πράγμα, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του εν’ λόγο ακινήτου, που αποτελεί σκάνδαλο για τις δικαστικές αποφάσεις. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι παρά τις χαμηλές τιμές εκκίνησης δεν υπάρχει πλέον προσέλευση ενδιαφερόμενων αγοραστών.

3. Οι πλειστηριασμοί διεξάγονται στα κατά τόπους Δημαρχιακά καταστήματα και πάντοτε ενώπιον συμβολαιογράφου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Από το τελικό τίμημα-πλειστηρίασμα ικανοποιούνται (πάντοτε σύμφωνα με το νόμο), προνομιακές τυχόν απαιτήσεις που έχει το ΙΚΑ ή το Δημόσιο, μέχρις όμως συνολικού ποσοστού 40%.

4. Αν με την αναγκαστική εκποίηση ενός ακινήτου δεν ικανοποιηθεί πλήρως ο επισπεύδων ή όσοι, νομίμως έχουν δηλώσει απαιτήσεις για είσπραξή τους, τότε θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα υπόλοιπα ... δανεικά με οποιαδήποτε μέσα!

5. Ο πλειστηριασμός όπως και η κατάσχεση ακινήτου καταγράφονται στα αρχεία του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ως δυσμενή συναλλακτικά στοιχεία του οφειλέτου.

6. Η τράπεζα με δημοσίευσή της στον Τύπο μερικές μέρες πριν, παρουσιάζει τα προς εκποίηση ακίνητα και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικά περιθώρια την προσφορά τους. Στην προκήρυξη δίνονται λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως για παράδειγμα, η ακριβής διεύθυνση, ο όροφος όταν πρόκειται για διαμέρισμα και το εμβαδόν του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για το ακίνητο και να αποφασίσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ώστε να υποβάλει προσφορά. Ανάλογα με την πολιτική της η τράπεζα στην προκήρυξη μπορεί να αναφέρει την κατώτατη τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί τον κανόνα.

7. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφορά του. Πολλές τράπεζες ζητούν τις προσφορές σε κλειστούς φακέλους, οι οποίοι μετά τη λήξη της προθεσμίας ανοίγονται από ειδική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αποφασίζει σε ποιόν θα δοθεί το ακίνητο. Σημειώνεται ότι αρκετές φορές στο στάδιο αυτό μπορούν να ξεχωρίσουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι αγοραστές, οι οποίοι ενδεχομένως να κληθούν να υποβάλουν και δεύτερη προσφορά. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής διαδικασία για την επιλογή καθορίζεται από την πολιτική που ακολουθεί η τράπεζα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα από τα αρμόδια τμήματα των Τραπεζών που εμπλέκονται στη διαδικασία του πλειστηριασμού.

8. Εκείνος που θα επιλεγεί, καλείται να καταβάλει άμεσα το 10% έως 30% του συνολικού ποσού συνήθως, ώστε να εξασφαλίσει η Τράπεζα ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θα υπαναχωρήσει. Αν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να πληρώσει το ζητούμενο ποσό, η τράπεζα μπορεί να επιλέξει άλλον πλειοδότη.

9. Υπογράφονται τα επίσημα συμβόλαια για τη μεταβίβαση. Στο στάδιο αυτό ο αγοραστής θα κληθεί να καταβάλει το 30% έως 100% της συνολικής τιμής. Τα ποσοστά μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκάστοτε συμφωνίες.

10. Ορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού. Ο αγοραστής μπορεί είτε να πληρώσει εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής, να διαπραγματευτεί με την Τράπεζα τον τρόπο καταβολής του, που μπορεί να γίνει ακόμη και με χορήγηση στεγαστικού δανείου.


Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα        Δάνεια: Αρχική Σελίδα        Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr