www.otsm.idx.gr - Οι Τράπεζες Στο Μικροσκόπιο

CBA

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

CONSUMERS & BORROWERS’ ASSOCIATION

Λεωφόρος Συγγρού 19, 11743 ΑΘΗΝΑ ã  Ταχ. Θυρίδα 10, 17503 Π.ΦΑΛΗΡΟ  ã Τηλ. 9848900, Fax 9854345

Ε-mail: cbagr@mail.com ã Αποφ. Πρωτοδ. Αθηνών 892/99  ã ΑΦΜ 099455880

18 Οκτωβρίου 2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν σήμερα οι φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις και καταναλωτές που αποτελούν το σύνολο σχεδόν της πελατείας των εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, ζήτησαν την αποκατάσταση των αναγκαίων μόνιμων ισορροπιών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους συναλλασσόμενους που έχουν διαταραχθεί υπέρμετρα σε βάρος των τελευταίων, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 20ετία.  Στο μεγάλο αυτό κοινωνικό μέτωπο κατά των αθέμιτων πρακτικών των τραπεζών μετέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Ενωση Καταναλωτών & Δανειοληπτών, η Επιτροπή της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Η πρωτοβουλία αυτή των ιδίων πλέον των πολιτών αποσκοπεί στην επίτευξη όλων εκείνων τα οποία απέτυχαν να διασφαλίσουν για λογαριασμό τους οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης (πανωτόκια, ρυθμίσεις καθυστερημένων δανείων, κλπ) 

 Στην συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε η κατάθεση εντός των επομένων ημερών του πρώτου πακέτου τριών "τροχιοδρομικών", όπως τις χαρακτήρισαν, μηνύσεων και μηνυτήριων αναφορών για τοκογλυφία και για άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις. Μία μήνυση για τοκογλυφία, παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφων κατατίθεται σε βάρος του πρώην Διοικητού της Εμπορικής Τραπέζης κ. Κωνσταντίνου Γεωργουτσάκου και του νύν κ. Ιωάννη Στουρνάρα καθώς των διευθυντών Χαρίλαου Ροζμαρή και Ιωάννη Ξείππα ενώ για παράβαση καθήκοντος και παρασιώπηση εγκλήματος κατηγορούνται τόσο οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές των ισολογισμών της τραπέζης αυτής Γ. Τρισμπιώτης και Στ. Ξενάκης όσο και ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος. 

Επί πλέον, κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των νύν και πρώην Διοικητών των τραπεζών Γενικής και Eurobank (για την Τράπεζα Κρήτης που έχει απορροφήσει) για πράξεις που φέρονται ότι αποτελούν αποχρώσες ενδείξεις για τοκογλυφία ενώ στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές των αποδίδονται παραλείψεις που ενδέχεται να αποτελούν παράβαση καθήκοντος και παρασιώπηση εγκλήματος. Αιχμές για παραλείψεις που φέρονται ότι συνιστούν παράβαση καθήκοντος διατυπώνονται σε βάρος του Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος κ. Λουκά Παπαδήμου ενώ, τέλος, αναφέρεται συγκεκριμένη παράλειψη σχετικά με τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών που μπορεί να συνεπάγεται και ποινικές ευθύνες της ηγεσίας της για ενδεχόμενη απάτη. Οπως είναι γνωστό, Πρόεδρος της Ενωσης αυτής είναι ο Διοικητής της Εθνικής κ. Θεόδωρος Καρατζάς.  Τόσο την μήνυση όσο και τις δύο μηνυτήριες αναφορές θα καταθέσει εντός των επομένων ημερών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας ο Πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών & Δανειοληπτών κ. Τ. Χριστοδουλόπουλος ο οποίος είναι οικονομολόγος και έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος πολλών ελληνικών και ξένων τραπεζών επί σειρά ετών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την μήνυση κατά της Εμπορικής, οι κατηγορίες για τοκογλυφία βασίζονται σε δύο αθέμιτες μεθοδεύσεις των τραπεζών που ο μηνυτής αποκαλεί "τοκοτεχνάσματα". Το πρώτο αφορά στη χρήση του αδιαφανούς στους συναλλασσόμενους τεχνάσματος του "διπλού ημερολογιακού έτους". Πρόκειται για την μεθόδευση του υπολογισμού των τόκων των καταθέσεων με βάση έτος 365 ημερών και των δανείων με έτος 360, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται, χωρίς ούτε κάν να το υποψιάζονται, με τόκους κατά 1,4% περίπου πέραν των νομίμων. Για την Εμπορική Τράπεζα, το συνολικό ποσό της αθέμιτης αυτής ωφέλειας προσεγγίζει περίπου τα τέσσερα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Η τεχνική αυτή είναι απαγορευμένη από ρητές διατάξεις στην Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ στη Χώρα μας, η Τράπεζα Ελλάδος δεν είχε δώσει την ανάλογη λύση, δίνοντας την ευκαιρία στις τράπεζες να αυθαιρετούν κατά το συμφέρον τους. 

Η δεύτερη πρακτική των τραπεζών που παράγει αθέμιτη επιβάρυνση όχι μόνο σε βάρος των δανειοληπτών αλλά και των καταθετών τους είναι η μεθόδευση των ετεροχρονισμένων τοκοφόρων ημερομηνιών, γνωστή και σαν valeur. Οι καταβολές δηλαδή και οι αναλήψεις από τράπεζες δεν είναι τοκοφόρες αυθημερόν αλλά από την επόμενη ή προηγούμενη εργάσιμο αντίστοιχα. Ετσι οι δανειολήπτες επιβαρύνονται με τόκους πέραν των νομίμων ενώ οι καταθέτες πιστώνονται με μειωμένους τόκους επί των οποίων το Δημόσιο εισπράττει μειωμένους φόρους. Η μεθόδευση αυτή είναι γενικά γνωστή σε πολλούς συναλλασσόμενους αλλά αυτό δεν την νομιμοποιεί δεδομένου ότι έχει από ετών κριθεί παράνομη και καταχρηστική από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήρίο της Γερμανίας.

Τέλος, αντίθετα από τελεσίδικες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, οι τράπεζες εξακολουθούν να διεκδικούν και να εισπράττουν από τους δανειολήπτες παράνομους τόκους επί των τόκων υπερημερίας και του αντιστοιχούντος φόρου (ΕΦΤΕ) και για το διάστημα μετά το κλείσιμο των λογαριασμών των στο παρελθόν, οπότε έπαυσε να υπάρχει η απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του πελάτη. Παράνομα φαίνεται να γίνεται και η μετακύλιση στους πελάτες του ΕΦΤΕ που βαρύνει τα έσοδα των τραπεζών από τόκους.

Οι μεθοδεύσεις αυτές που ενέχουν προφανή δόλο, εφαρμόζονται κατά κανόνα πάγια και ομοιόμορφα από όλες σχεδόν τις τράπεζες στην Ελλάδα και γι' αυτό είναι πλέον έκθετες στον κίνδυνο να μηνυθούν και αυτές με τη σειρά τους για τοκογλυφία από κάθε θιγόμενο δανειολήπτη.

Στους ορκωτούς ελεγκτές αποδίδεται η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της αποσιώπησης εγκλήματος διότι στα πιστοποιητικά ελέγχων των ισολογισμών των συγκεκριμένων τραπεζών παραλείπουν να αναφέρουν την παράνομη προσαύξηση των εσόδων από τόκους δανείων και μείωση του εξόδου από τόκους καταθέσεων μαζί με την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων ανάλογων προβλέψεων για την δημιουργία αποθεματικού για ενδεχόμενη αποζημίωση των θιγέντων πελατών, με αποτέλεσμα οι ισολογισμοί να φέρονται σαν πλασματικοί και τα πιστοποιητικά τους ως πεπλανημένα. Τέλος, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και ο Πρόεδρός της κ. Θεόδωρος Καρατζάς φέρονται ότι έχουν ευθύνη για την έγκριση και κυκλοφορία του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας ως δεσμευτικού για τις τράπεζες, κάτι που γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα δεν τηρείται από τις ίδιες, παριστώντας δηλαδή ψευδή γεγονότα σαν αληθινά και αθέμιτα αποκρύπτοντας και παρασιωπώντας αληθινά γεγονότα. Σημειώνεται ότι σε παλαιότερες συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και μεγάλων τραπεζών με τους φορείς των δανειοληπτών, η πλευρά των τραπεζών απέρριψε όλους τους τεκμηριωμένους ισχυρισμούς των δεύτερων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθοδεύσεων για τις οποίες τώρα μηνύονται.

Η μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της αφορά στις αποχρώσες ενδείξεις που υπάρχουν για μονομερή μεταβολή το 1999 του τρόπου υπολογισμού των τόκων του ταμιευτηρίου με ενδεχόμενο οι τόκοι που πληρώθηκαν στους καταθέτες αλλά και στο Δημόσιο σαν παρακρατήσεις φόρου να είναι μειωμένοι κατά ποσό της τάξεως των 10 δις, κάτι που, εάν έγινε, δεν εντόπισε ο έλεγχος των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της τράπεζας.

Εκτός των μηνύσεων, ανακοινώθηκε ότι οργανώνεται πανελλαδικός μηχανισμός για την υποβολή ομόδικων αγωγών σε βάρος των τραπεζών για την διεκδίκηση της έντοκης επιστροφής των αδικαιολογήτως χρεωθέντων τόκων δανείων από τοκοτεχνάσματα ενώ δανειολήπτες των οποίων η καταστροφή των επιχειρήσεων έχει αιτιώδη συνάφεια με ενέργειες των τραπεζών θα βοηθηθούν επίσης να διεκδικήσουν θετικές και αποθετικές ζημιές καθώς επίσης και ηθικές βλάβες. Η προσπάθεια αυτή θα είναι μέρος των καθηκόντων των στελεχών που θα πλαισιώσουν τον νέο θεσμό του Τραπεζικού Διεκδικητή που ξεκινά η Ενωση Καταναλωτών & Δανειοληπτών σε συνεργασία με τους άλλους φορείς. Ο Τραπεζικός Διεκδικητής θα αναλαμβάνει δωρεάν να αξιολογήσει κάθε παράπονο ή διαμαρτυρία θυμάτων τραπεζών ή και θα υποδεικνύει στους συναλλασσόμενους μεθοδεύσεις των τραπεζών που τους θίγουν και θα συμβουλεύει προληπτικά κάθε ενδιαφερόμενο οπουδήποτε για κάθε τραπεζικό θέμα ενώ θα παρέχει πλήρη τραπεζoτεχνική υποστήριξη σε πελάτες τραπεζών με προβλήματα καθώς και νομική καθοδήγηση προς τους δικηγόρους τους για πετυχημένη άμυνα στα δικαστήρια.

Στην συνέντευξη Τύπου παρουσίασε ολόκληρο το πακέτο των 25 αιτημάτων για το τραπεζικό σύστημα που θα θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και όλων των βουλευτών και της Βουλής, των φορέων των παραγωγικών τάξεων, των φορέων των καταναλωτών και γενικά του συνόλου των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είναι, σε τελική ανάλυση, αυτοί που κύρια αφορά το θέμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αποκάλυψη για την δρομολόγηση συγκροτημένης πρωτοβουλίας δημιουργίας μεγάλης αναπτυξιακής και εμπορικής τράπεζας λαϊκής βάσης που θα βασίζεται σε νέα σύγχρονη φιλοσοφία και λειτουργικά μοντέλα σε συνεργασία με ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Στη δέσμη των αιτημάτων για τα θέματα με τις τράπεζες περιλαμβάνονται η νομοθετική καθιέρωση ανώτατου ορίου ανέλιξης οφειλής από οποιασδήποτε μορφής δανεισμό στο διπλάσιο του κεφαλαίου, η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές και η καθιέρωση προστίμων για παραβάσεις, η κατάργηση των τοκοτεχνασμάτων, η κατάργηση του αντισυνταγματικού άρθρου 12 του ν. 2601/98 για τα πανωτόκια και του δια νόμου υποχρεωτικού ανατοκισμού, η αναστολή κάθε πλειστηριασμού προκειμένου να γίνουν πλέον ουσιαστικές ρυθμίσεις σε κάθε οφειλέτη που θα το ζητήσει, η κατάργηση του νόμου που επιτρέπει στην Κυβέρνηση να διορίζει Διοικητές των τραπεζών, η απάλειψη όλων των καταχρηστικών όρων στις τραπεζικές συμβάσεις, η θεσμοθέτηση της καθιέρωσης ορίου στις τριτεγγυήσεις δανείων και η πλήρης απαγόρευση τριτεγγυήσεων στα δάνεια και κάρτες καταναλωτικής πίστης, ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές δανειοληπτών σε ταμεία ασφάλισης, η απρόσκοπτη εγγραφή όλων των δανειοληπτών που ζητούν εργασία στις καταστάσεις των ανέργων (σήμερα τους αρνούνται την εγγραφή λόγω οφειλών που δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν και τυπικά τα βιβλία των κατεστραμμένων επιχειρήσεων), η καθιέρωση πόθεν έσχες και ειδικών ετήσιων δηλώσεων για τα στελέχη των τραπεζών, πόθεν έσχες και αυστηρό έλεγχο για όλους που συμμετέχουν σε πλειστηριασμούς, η πλήρης αποποινικοποίηση της επιταγής και η κατάργηση της χρήσης της σαν μεταχρονολογημένης που αποτελεί το κύριο εργαλείο της εξωτραπεζικής τοκογλυφίας, η αναμόρφωση των αρχείων (μαυροπίνακα) του Τειρεσία, η κατάργηση της προσωποκράτησης για όλα τα χρέη προς το Δημόσιο εκτός παρακρατουμένων φόρων, η κατάργηση ή η πλήρης και έντιμη αναδόμηση του θεσμού του Τραπεζικού Μεσολαβητή καθώς και του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, η καθιέρωση του θεσμού της προαιρετικής διαμεσολάβησης φορέων καταναλωτών στις τραπεζικές εμπλοκές καταναλωτικής πίστης, η εκ βάθρων αναθεώρηση της χρηματοδοτικής φιλοσοφίας των τραπεζών και η υιοθέτηση κώδικα δανειοδοτήσεων όπως ισχύει στο εξωτερικό (fair lending code), εισαγωγή νέων θεσμών αξιολόγησης της κοινωνικής συμβολής κάθε τραπέζης και δημιουργία εποπτικών συμβουλίων "ΕΘΗΚΣ" - Επιτροπών Θεσμών, Ήθους και Κοινωνικής Συμβολής) σε όσες τράπεζες θα το επιλέξουν. Τράπεζες που θα συνεχίσουν τις σημερινές νοοτροπίες της κερδοσκοπικής υστερίας με πλήρη περιφρόνηση του κοινωνικού των εταίρου που λέγεται πελάτες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο κυρώσεων από τους τελευταίους, συμπεριλαμβανομένου και μποϋκοτάζ. 

 Εντύπωση προκάλεσε η έκκληση που έγινε προς τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος κ. Χριστόδουλο να επανεξετάσει την σκοπιμότητα της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Θεόκλητου με βάσει τα νέα δεδομένα στο χώρο των τραπεζών. Ειδική αναφορά έγινε από τους εκπρόσωπους των Ξενοδόχων για τα ιδιότυπα προβλήματα νομιμότητας που έχουν εντοπισθεί στις χρεώσεις των επενδυτικών δανείων της ΕΤΒΑ τα οποία είναι στο μικροσκόπιο και σύντομα θα αποφασισθεί η κατάλληλη δράση. Εγινε δε λόγος για ύπαρξη από το 1995 γνωμοδότησης νομικών, μεταξύ των οποίων είναι και ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχ. Σταθόπουλος, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι που χρεώνει και διεκδικεί από τους πελάτες της η κρατική ΕΤΒΑ με βάση επιτόκια που έχει αυξήσει μονομερώς, δεν είναι νόμιμοι.

Ειδικά για τις διαφημίσεις των τραπεζών και των θυγατρικών τους που προωθούν πιστωτικές κάρτες, παρατηρείται ότι συχνά είναι παραπλανητικές, ότι στηρίζουν πρωτόγνωρες στην Ελλάδα επιθετικές τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και ότι, για την προστασία καταναλωτή, έχει δημιουργηθεί από την Ενωση Καταναλωτών & Δανειοληπτών ειδικός μηχανισμός λεπτομερούς ελέγχου κάθε τέτοιας διαφήμισης και όχι μόνο. Επίσης καταγγέλθηκε ότι τράπεζες αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρίες την είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεών τους από δάνεια καταναλωτικής πίστης και κάρτες. Πολλοί τρόποι όχλησης των οφειλετών από τέτοιες εταιρείες φαίνεται να έχουν σοβαρά προβλήματα τόσο νομιμότητας όσο και ηθικής.

Νέα ερώτηση έχει υποβληθεί στη Βουλή για το θέμα της συνεχιζόμενης παράνομης προσωποκράτησης και έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για χρέη προς το Δημόσιο από καταπτώσεις εγγυήσεων για βιοτεχνικά δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου. Ο προηγούμενος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ε. Γιαννόπουλος είχε αναγνωρίσει ότι υπάρχει θέμα, είχε υποσχεθεί ότι θα το μελετούσε αλλά κανείς ποτέ από πλευράς Κυβέρνησης δεν επανήλθε μέχρι σήμερα. Άλλη μία σημαντική αποκάλυψη που έγινε αφορούσε την υπόθεση της λειτουργίας από σπείρα απατεώνων στην Βόρεια Ελλάδα υποκαταστήματος της ανύπαρκτης Αγγλικής ψευδοτράπεζας Oxford Credit που εξαπάτησε πολύ κόσμο και έκλεισε χωρίς να έχει γίνει από την Τράπεζα Ελλάδος ή κάποιο Υπουργείο κάποια δημόσια ανακοίνωση με αποτέλεσμα, από τον λόγο αυτό, να αυξηθούν περισσότερο τα θύματα από επιταγές που συνεχίζουν ακόμα να κυκλοφορούν.

Οι εκπρόσωποι των φορέων των πελατών των τραπεζών δήλωσαν την αισιοδοξία τους ότι οι βουλευτές του νέου Κοινοβουλίου, με την γνώση των αναγκών των πολιτών και της πραγματικότητας στην αγορά αλλά και με τις εμπειρίες από τους πρόσφατους κυβερνητικούς χειρισμούς στα προβλήματα με τις τράπεζες που δεν αντιμετωπίσθηκαν από την προηγούμενη Βουλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (πανωτόκια, ρυθμίσεις, κλπ), θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων και δίκαιων ισορροπιών στο τραπεζικό σύστημα που θα λειτουργήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις της Χώρας με παράλληλη στήριξη του τραπεζικού συστήματος στην σημερινή δύσκολη πρόκληση από τον ανταγωνισμό μέσα στην ενωμένη Ευρώπη.

Τέλος ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ να επιδείξουν την απαιτούμενη ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στην επικοινωνία των προβλημάτων των πελατών των τραπεζών με την Κοινή Γνώμη, όπως αυτά διατυπώνονται από τους υπεύθυνους φορείς των. Η πίεση από τον καλά πληροφορημένο πολίτη θα είναι και για τα θέματα των τραπεζών αποφασιστικής σημασίας για τις εξελίξεις στις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων του τραπεζικού συστήματος (μετόχων, εργαζομένων και πελατών) προς όφελος όλων αλλά και της ίδιας της οικονομίας. 

___________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο μηνυτής κ. Τ. Χριστοδουλόπουλος είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα. Από το 1964 εργάσθηκε στην Ιονική και στην Εθνική τράπεζα ενώ από το 1972 κατείχε θέσεις διευθυντού δανειοδοτήσεων στις τράπεζες Chase Manhattan, Continental, Αραβο-Ελληνική και Αττικής από την οποία απεχώρησε οικειοθελώς το 1985. Μετέπειτα εργάστηκε ως οικονομικός και γενικός διευθυντής σε διάφορες ελληνικές και ξένες εταιρείες καθώς επίσης και σαν επιχειρηματίας. Ως Πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών & Δανειοληπτών κατά τα τελευταία χρόνια έχει πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη των προβλημάτων νομιμότητας των τραπεζών και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Οι Τράπεζες στο μικροσκόπιο", σελ. 300, βιβλιοπωλείο Σάκκουλα, Σόλωνος 69 και Ιπποκράτους., Αθήνα.

 


Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα        Δάνεια: Αρχική Σελίδα        Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr