www.otsm.idx.gr - Οι Τράπεζες Στο Μικροσκόπιο

Τραπεζικός Διεκδικητής

·  Νέος θεσμός για την προστασία των πελατών τραπεζών
·   Αρχίζει από 1.1.2001 με γραφεία σε όλη την Ελλάδα

Ενας νέος θεσμός προστασίας των πελατών των τραπεζών, ο Τραπεζικός Διεκδικητής, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ξεκίνημα του νέου έτους με στόχο την προστασία των από το πλήθος των προβλημάτων νομιμότητας στις τραπεζικές συναλλαγές και γενικότερα στην διεκδίκηση της γρήγορης αποκατάστασης των ισορροπιών μεταξύ των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των τραπεζών και των συναλλασσομένων.

Οπως είναι γνωστό, η εξαιρετικά ισχυρή δεσπόζουσα θέση των τραπεζών στις συναλλαγές με τους Ελληνες πολίτες είναι η μόνιμη πηγή όχι μόνο αμέτρητων αδικιών σε βάρος των τελευταίων αλλά και τεράστιων προβλημάτων νομιμότητας στη λειτουργία τους. Η αδιαφάνεια στις συναλλαγές, τα πανωτόκια, τα τοκοτεχνάσματα, οι αυθαίρετες χρεώσεις, οι εξαναγκασμοί, οι πιέσεις και το σύνολο της ασυδοσίας και απληστίας που εμφανίζει εδώ και δεκαετίες το τραπεζικό σύστημα οφείλονται ακριβώς σ' αυτή την δεσπόζουσα θέση του καθώς και στη διαπλοκή που το περιβάλλει.

Στη κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε πρόσφατα από την Ενωση Καταναλωτών & Δανειοληπτών, την ΓΣΕΒΕΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Επιτροπή της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών κατά την οποία ανακοινώθηκε η υποβολή μηνύσεων σε τράπεζες για τοκογλυφία, ανακοινώθηκε παράλληλα και η λειτουργία του νέου θεσμού του Τραπεζικού Διεκδικητή (ΤΔ). Το γραφείο του ΤΔ είναι μία εξαιρετικά εξειδικευμένη υπηρεσία που στελεχώθηκε ήδη από πρώην ανώτατα τραπεζικά στελέχη μεγάλης πείρας και ικανότητας που θα λειτουργήσει σαν ανεξάρτητη υπηρεσία της Ενωσης Καταναλωτών & Δανειοληπτών με συνεργασία με τα Επιμελητήρια, κλαδικούς φορείς επιχειρηματιών και άλλους οργανισμούς. Οπως είναι γνωστό, η Ενωση αυτή είναι ένας πολύ δραστήριος μη κερδοσκοπικός οργανισμός προστασίας της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων που έχει αναπτύξει πολύπλευρη δράση ενάντια στα κακώς κείμενα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος που κορυφώθηκε πριν λίγες ημέρες με την ανακοίνωση της υποβολής των πρώτων "τροχιοδεικτικών"  μηνύσεων σε βάρος Διοικητών και διευθυντών τραπεζών για τοκογλυφία και άλλες ποινικά αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις.

Επειδή οι συναλλαγές με τις τράπεζες, η ορολογία και η τεχνική είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα που δεν μπορεί να τα γνωρίζει σε βάθος κάθε συναλλασσόμενος, είναι πραγματικά δύσκολο και πολύπλοκο γι’ αυτόν να έχει μία αντικειμενική, εύστοχη και τεχνικά σωστή άποψη προκειμένου να:

· επισημάνει μία τραπεζική αδικία σε βάρος του

· υπολογίσει την έκταση της ζημιάς που υπέστη

· φέρει το θέμα για συζήτηση

· αντικρούσει τυχόν αβάσιμες αιτιάσεις

· αποδείξει τεκμηριωμένα ότι θίγεται

· διεκδικήσει μία εύλογη αποζημίωση

· παρέχει ολοκληρωμένη προληπτική και κατασταλτική στήριξη στις εμπλοκές δανειοληπτών με πιστωτικά ιδρύματα

 Εκείνο που είναι απίστευτο αλλά που ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα για τα οποία οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες δικαιούνται να έχουν βαρύτατα παράπονα και να διαμαρτύρονται έντονα είναι θέματα που τα θύματα δεν είναι σε θέση να τα εντοπίσουν αλλά ούτε ακόμα και να υποψιαστούν ότι υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά βέβαια όχι το μόνο, είναι τα τοκοτεχνάσματα που ήρθαν πρόσφατα στο φως με τις αποκαλύψεις που περιέχονται στο βιβλίο της Ενωσης «Οι Τράπεζες στο μικροσκόπιο». Πριν τις αποκαλύψεις, ελάχιστοι γνώριζαν ότι οι περισσότερες, εάν όχι όλες, οι τράπεζες χρησιμοποιούν αθέμιτα δύο διαφορετικά ημερολογιακά έτη (360 και 365 ημερών) για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων και των καταθέσεων αντίστοιχα με αποτέλεσμα να αποσπούν από τους δανειολήπτες τόκους πέραν των νομίμων. Το ίδιο ισχύει και για τις αδιαφανείς μεθοδεύσεις σχετικά με τις τοκοφόρες ημερομηνίες (valeur) που είναι βαρύτατα καταχρηστικές. Τεράστιες διαστάσεις αλλά και σοβαρότατες δυσμενείς συνέπειες για τους πελάτες των τραπεζών, κύρια των δανειοληπτών, έχει η πάγια πρακτική των τραπεζών, χωρίς να δίνουν στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, να ζητούν και να παίρνουν από αυτούς γραπτές βεβαιώσεις αναγνώρισης της οφειλής σε μηχανογραφημένο συνήθως έντυπο της τραπέζης όπου συχνά δηλούται ότι η αναγνώριση του οφειλομένου υπολοίπου γίνεται μετά "τον έλεγχο της κίνησης του λογαριασμού". Στην πραγματικότητα, ο οφειλέτης δεν έχει κανένα περιθώριο να κάνει τον οποιοδήποτε έλεγχο όχι μόνο γιατί δεν του έχουν δοθεί τα αναγκαία στοιχεία (βασικά επιτόκια χορηγήσεων, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά καιρούς, την προμήθεια της τραπέζης που συχνό αυξάνεται μονομερών καθώς και άλλες πληροφορίες) αλλά κύρια γιατί βρίσκεται κάτω από την σαφή απειλή ότι, εάν δεν υπογράψει, η τράπεζα μπορεί να κλείσει το δάνειο και να του ζητήσει την πλήρη εξόφληση εντός 5-10 ημερών. Πολύ συχνά, η "απειλή" αυτή είναι και ρητός όρος της δανειακής σύμβασης. Ομως, αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 150 του Αστικού Κώδικα που ορίζει ότι "Οποιος εξαναγκάστηκε σε δήλωση βούλησης με απειλή που ασκήθηκε παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη από τον άλλον ή από τρίτο έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία. 

 Είναι ατέλειωτα τα προβλήματα νομιμότητας στις πρακτικές των τραπεζών. Το Γραφείο του Τραπεζικού Διεκδικητή θα αναλάβει την παροχή βοήθειας, οδηγιών και στήριξης, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, κάθε πελάτη οποιασδήποτε τραπέζης αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία ή παράπονο με κάποια τραπεζική συναλλαγή του. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει το σύνολο των συμβουλών που χρειάζεται τόσο κάθε ενδιαφερόμενος όσο και ο δικηγόρος του για να θεμελιώσει όχι μόνο την δικονομική και ουσιαστική του άμυνα αλλά και την διεκδίκηση οποιασδήποτε νόμιμης αποζημίωσης ενδεχόμενα δικαιούται. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν οδηγηθεί σε ολοκληρωτική καταστροφή και στο βαθμό που οι λόγοι της καταστροφής αυτής έχουν αιτιώδη συνάφεια με ενέργειες ή παραλείψεις τραπέζης, τότε μπορεί να δρομολογηθεί αγωγή για αποζημίωση του επιχειρηματία για θετικές και αποθετικές ζημιές καθώς και για ηθική βλάβη. Τέτοιες αγωγές έχουν αρχίσει να κατατίθενται και συνήθως τα ποσά που ζητούνται σε κάθε μία από αυτές είναι αρκετά δισεκατομμύρια.

Οι υπηρεσίες διερεύνησης των παραπόνων θα είναι δωρεάν και, μετά την αξιολόγηση της θέσης και των επιχειρημάτων των τραπεζών, θα καταλήγουν σε γραπτό συμπέρασμα – γνωμοδότηση προς τον ενδιαφερόμενο με υπόδειξη ενεργειών για την αποτελεσματική αποκατάσταση κάθε αδικίας και την διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. Η διεκδίκηση θα επιδιώκεται είτε μεσω των επιτροπών φιλικού διακανονισμού ή με άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Εάν υπάρχει αδικοπραξία η παράβαση νόμου και θίγονται συμφέροντα πελατών, τότε σύννομα οφείλονται αποζημιώσεις. Και αυτές τις αποζημιώσεις θα διεκδικεί νόμιμα για λογαριασμό των θυμάτων ο ΤΔ με ομάδα νομικών συμβούλων η οποία θα ενεργεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τον δικηγόρο του ενδιαφερόμενου. Οι υπηρεσίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, χωρίς εξαιρέσεις. Επενδυτικά, επιχειρηματικά δάνεια κάθε μορφής, στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, λήζινγκ, φάκτορινγκ, χρηματιστηριακές εντολές και οτιδήποτε κάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπαίνει κάτω από το μικροσκόπιο του ΤΔ. Το Γραφείο του ΤΔ έχει απόλυτη αυτάρκεια σε τεχνογνωσία τόσο σε τραπεζικά θέματα όσο και στα νομικά. Η υποβολή των πρώτων "τροχειοδεικτικών" μηνύσεων σε τράπεζες για τοκογλυφία είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων του.

Η λειτουργία του ΤΔ χρηματοδοτείται μόνο από την Ενωση Καταναλωτών & Δανειοληπτών, οι πόροι της οποίας προέρχονται βάσει νόμου αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών και επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Ελληνικού Κράτους και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση). Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Με ειδικά προγράμματα που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, η Ενωση καταναλωτών & Δανειοληπτών θα έχει επάρκεια πόρων που θα της επιτρέψουν όχι μόνο να στηρίξει οικονομικά τον θεσμό του ΤΔ αλλά να προχωρήσει σε πολύπλευρες ενέργειες αποτελεσματικής και ευρύτερης προληπτικής ενημέρωσης των καταναλωτών για τα θέματα των χρηματοοικονομικών προϊόντων του τραπεζικού συστήματος.

Ο πρώτος Τραπεζικός Διεκδικητής θα είναι ο κ. Τάκης Χριστοδουλόπουλος, Πρόεδρος της Ενωσης Καταναλωτών & Δανειοληπτών, Οικονομολόγος και πρώην Διευθυντής Ελληνικών και ξένων τραπεζών ενώ το Γραφείο του θα στελεχώσουν οικονομολόγοι και νομικοί με μεγάλη πείρα στα τραπεζικά θέματα. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος που είναι προσωπικά αυτός που υπέβαλε τις μηνύσεις για τοκογλυφία κατά των τραπεζών, άρχισε να εργάζεται σ' αυτές το 1964 και στη διάρκεια μιάς λαμπρής σταδιοδρομίας διετέλεσε διευθυντής Ελληνικών και ξένων τραπεζών. Είναι γνωστό ότι απεχώρησε οικειοθελώς διαφωνώντας και αρνούμενος να υπηρετήσει ανώτατα κυκλώματα διαπλοκής που πίεζαν για (θαλασσο)δάνεια προς προστατευόμενους. Οι εννέα αρχικοί συνεργάτες του ΤΔ έχουν πραγματοποιήσει πετυχημένες σταδιοδρομίες στο χώρο των τραπεζών και αθροιστικά αριθμούν εμπειρία στον τραπεζικό χώρο που υπερβαίνει τους τρεις  αιώνες! Οι φάση της οργάνωσης του πανελλαδικού δικτύου του Γραφείου του Τραπεζικού Διεκδικητή έχει ήδη αρχίσει ενώ η πλήρης λειτουργία θα αρχίσει στις 2 Ιανουαρίου 2001 με γραφεία σε κάθε νομό. Ηδη όμως υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων από το Γραφείο Αθηνών που λειτουργεί. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 9848900. 

Διευκρινίζεται ότι ο ΤΔ δεν έχει καμία σχέση και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον Τραπεζικό Μεσολαβητή που είναι θεσμός που έχουν φτιάξει και χρηματοδοτούν οι ίδιες τράπεζες (δηλαδή ο κρινόμενος είναι και ο κριτής) και ο οποίος, εκτός από το ότι ασχολείται μόνο με κάποια μόνο ζητήματα καταναλωτικής πίστης, δεν έχει καμία ουσιαστική δικαιοδοσία για ενέργειες όταν διαπιστώνει το δίκαιο του πελάτη εκτός από το να γράψει μία επιστολή με …συστάσεις προς τραπεζίτες! Η Ενωση έχει ήδη συστήσει στους συναλλασσόμενους να μην παρασύρονται από εντυπώσεις και απευθύνονται στον Μεσολαβητή χωρίς ουσιαστική προοπτική δικαίωσης και νόμιμης αποζημίωσης.

 

 

Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα        Δάνεια: Αρχική Σελίδα        Δάνεια: Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr